10 most important things for the Homeowner
| | | | | | |

10 most important things for the Homeowner

The 10 most important things that the South African homeowner should be aware of and look out for when building a house: Additional Considerations: Remember, building a house is a journey, not just a destination. By being proactive, informed, and well-prepared, you can significantly increase your chances of a smooth and successful building experience. Don’t…

We Help Explain The Building Regulations, Easy to understand

We Help Explain The Building Regulations, Easy to understand

We simplify the complex rules and regulations for you – A beginner’s guide Understanding the intricacies (ins and outs) of building regulations (also known as Codes) can be a labyrinthine (big maze) task for homeowners and builders alike. Often viewed as an intimidating web of legalities and technicalities, these codes are fundamental in ensuring the…

Cost-Effective Ways to Ensure SANS 10400 Compliance in Your Project

Cost-Effective Ways to Ensure SANS 10400 Compliance in Your Project

While Compliance is Vital, it Doesn’t Have to be Financially Burdensome. Compliance with building regulations is a fundamental requirement for any construction project in South Africa. Among these regulations, SANS 10400, the South African National Standard, plays a crucial role in ensuring the safety, health, and sustainability of buildings. Achieving compliance with SANS 10400 is…

South African Building Regulations: New Updates?
| |

South African Building Regulations: New Updates?

Key Changes and Updates in the SANS Building Regulations? The landscape of building regulations in South Africa is ever-evolving, reflecting advances in construction technology, changes in societal needs, and a growing emphasis on safety and sustainability. For homeowners, builders, and architects, staying informed about the latest updates and changes to South African building regulations is…

SANS 10400 Made Easy: Your Homeowner’s Guide to Compliance
| |

SANS 10400 Made Easy: Your Homeowner’s Guide to Compliance

A Full Guide to Compliance When it comes to owning and maintaining a home in South Africa, understanding and complying with the building regulations is crucial. The South African National Standard, SANS 10400, provides the framework for these regulations, covering various aspects of construction, safety, and sustainability. For homeowners, architects, and builders, navigating this complex…

What is The Latest Version of SANS 10400?
| | | | |

Wat is die nuutste weergawe van SANS 10400?

Die jongste weergawe van SANS 10400 in Suid-Afrika is SANS 10400:2011, ook bekend as die Nasionale Bouregulasies (NBR). Neem egter asseblief kennis dat regulasies en standaarde onderhewig is aan opdaterings en hersienings, en dat daar moontlik nuwe weergawes sedertdien vrygestel is. “Die Nasionale Huisbouers Registrasieraad (NHBRC) hersien sy huisbouhandleiding …

When Did Genuine SANS 10400 Come Into Effect?
| | | |

Wanneer het egte SANS 10400 in werking getree?

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Standaard (SANS) 10400, ook bekend as die Bouregulasies, is 'n stel standaarde en regulasies wat die konstruksie en instandhouding van geboue in Suid-Afrika reguleer. Hierdie regulasies dek verskeie aspekte van gebouontwerp, konstruksie en veiligheid om te verseker dat geboue veilig, gesond en volhoubaar is. Die SANS 10400 regulasies...

The Secrets of a Safe Rubbish Bin: SANS 10400 U Explained
| |

The Secrets of a Safe Rubbish Bin: SANS 10400 U Explained

What is the Safety SANS 10400 U refuse area? In South Africa, the SANS 10400 refers to the National Building Regulations that provide guidelines and standards for the construction and maintenance of buildings. The SANS 10400 Part U does indeed cover refuse disposal in South Africa’s National Building Regulations. Part U specifically focuses on the…

New Measures Needed? Tackling The Threat Of Unsafe Buildings

New Measures Needed? Tackling The Threat Of Unsafe Buildings

Rade moet genadeloos wees met die beperking van besetting van onveilige geboue Ek dink dit moet vreesaanjaend wees om 04:00 in die oggend wakker te word deur 'n donderslag wat die hele gebou laat sidder. Dan, in 'n verwarde toestand, besef jy jou bed bewe steeds en nee, dit was nie donderweer nie, dit was die gebou wat geval het...

Is Your Construction Project SANS 10400 Compliant? Find Out Now!

Is Your Construction Project SANS 10400 Compliant? Find Out Now!

Hoe Konstruksiewette, Nasionale Bouregulasies en Suid-Afrikaanse Nasionale Standaarde Huiseienaars raak Voor 1985 het verskeie provinsies en munisipaliteite in Suid-Afrika hul eie konstruksiewette en regulasies gehad wat, hoewel soortgelyk, nie dieselfde was nie. Oor 'n tydperk van jare het 'n komitee van kundiges, insluitend argitekte, bouers, ontwikkelaars en professionele persone van die Buro vir Standaarde (SABS) nagevors en saamgestel ...

Is Your New Home NHBRC Compliant? Find Out Now!

Is Your New Home NHBRC Compliant? Find Out Now!

NHBRC Hersiening van die Tegniese Vereistes 'n Groot hersiening van die Tegniese Vereistes en Huisbouhandleiding sal die huisbouers raak en kan die regte van behuisingsverbruikers en diegene wat betrokke is by die behuisingverskaffingsketting beïnvloed. Behuisingsverbruikers en sleutelrolspelers in die behuisingsbedryf sal dus ook die geleentheid gebied word om...

Is Your Electric Fence Up To Code? Find Out Now!

Is Your Electric Fence Up To Code? Find Out Now!

Electric fences are governed by the Electrical Machinery Regulations which are part of the Occupational Health and Safety Act. In addition, local authorities and municipalities have their own by-laws that must be complied with. You can download the Electrical Machinery Regs from the link above. Below is an explanation extracted from the City of Cape Town…

Joburg Pool Rules Simplified: Can You Skip the Plans Now?

Joburg Pool Rules Simplified: Can You Skip the Plans Now?

'n Pragtige swembadfoto hierbo Sal jy planne vir 'n swembad soos hierdie moet indien? Sien die plasing hieronder.Swembad deur Prim City van Johannesburg ontspan Swembadplanvoorleggings Die Stad Johannesburg se Beplanningsdepartement het bevestig dat hulle die verordeninge met betrekking tot swembaddens en planvoorleggings verslap het. Hierdie regulasies het betrekking op die...

SA’s Secret Weapon: The PAJA Law You Should Know About
| |

SA’s Secret Weapon: The PAJA Law You Should Know About

Die PAJA: Die SA Wet wat Jou Regte Beskerm Ons kry daagliks vrae oor geboue wat uitsigte versper, balkonne wat uitkyk oor bure se slaapkamers, bougoedkeuring sonder bure se toestemming, ontwikkelaars wat nie korrekte stormwaterdreine insit nie; klagtes dat die bure se muur op "my" eiendom is; die lys gaan aan en aan. Mense wil ook weet wie hulle...

Town Planning Scheme 2011 – Johannesburg
| |

Stadsbeplanningskema 2011 – Johannesburg

Gekonsolideerde Johannesburg Stadsbeplanningskema, 2011 Laai die Johannesburg Stadsbeplanningskema dokument hieronder af Ons het hierdie Johannesburg Stadsbeplanningskema dokument ingesluit om jou te help met toegang tot die korrekte inligting sodat jy die regte besluite kan neem wanneer dit kom by die beplanning van enige konstruksie, gebou en opknapping of die aankoop van eiendom …

Unlock Your Inner Builder: The Ultimate Home Construction Tool List

Unlock Your Inner Builder: The Ultimate Home Construction Tool List

Hieronder is 'n lys van alle gereedskap en wat dit vir interne konstruksie gebruik word Hier is 'n lys van algemene gereedskap wat in huiskonstruksie gebruik word saam met kort beskrywings van waarvoor dit gebruik word: Let daarop dat dit nie 'n volledige lys is nie, en daar is baie ander gereedskap wat by die huis gebruik kan word ...